Er du en relasjonsbygger?

relasjonsbygger

Vi søker helt vanlige folk til helt uvanlige jobber! 

Er du en menneskekjenner og dyktig relasjonsbygger? Da er du kanskje personen vi ser etter.

Etterretningstjenestens oppgave er å samle inn og bearbeide informasjon om fremmede stater og utenlandske aktører. Tjenesten skal bidra med å kartlegge og varsle om eventuelle trusler mot Norge og norske interesser i utlandet. Informasjonen analyseres og omsettes til kunnskap som gir myndighetene våre et fortrinn når det tas beslutninger som angår rikets sikkerhet og innbyggernes trygghet.

En måte å samle informasjon på er gjennom kontakt med mennesker. Etterretnings­tjenesten søker jevnlig etter nye medarbeidere som er dyktige til å finne, kultivere, rekruttere, trene og føre menneskelige kilder, med hensikt om å innhente informasjon som ikke er åpent tilgjengelig. Vi kan tilby en unik, spennende og samfunns­viktig jobb hvor ditt bidrag utgjør en forskjell. 

Hvem ser vi etter?

Det er hvem du er som person og ditt potensial som er avgjørende for oss. Å arbeide med menneskebasert innhenting forutsetter at du er interessert i det mellommenneskelige, og er svært sosialt kompetent. Vi ser etter deg som evner å skape kontakt og utvikle relasjoner. Du har pågangsmot og god vurderingsevne, er ansvarsfull, tålmodig og kreativ. Du bryr deg om hva som skjer utenfor landegrensene og synes det er spennende å møte folk med annen bakgrunn enn deg.

Rekrutteringsprosessen til denne type stillinger er svært grundig, så du må være forberedt på at det krever mye av deg som søker. 

Vi tilbyr:

Vi kan tilby en unik og givende jobb som bidrar til nasjonal sikkerhet. Blir du valgt vil du få tilbud om fast stilling og betalt utdanning. Prøvetiden vil vare ut en kursperiode på inntil et år. Arbeidssted vil normalt være i Oslo, men du må påregne kortere eller lengre opphold i utlandet.

Som ansatt vil du bli en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet. Vi har som mål at de skarpeste hodene, kombinert med de rette personlige egenskapene og verdiene jobber hos oss.

Etterretningstjenestens ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner og erfaring.

Vil du bygge relasjoner for oss?

 1. Vi gjennomfører rekrutterings- og seleksjonsprosesser med jevne mellomrom, og utlyser stillingene offentlig når vi er på utkikk etter nye medarbeidere.

  Våre offentlige stillinger lyses ut her, samt på Forsvarets hjemmesider og i vanlige kanaler som eksempelvis NAV og finn.no.

 2. Føler du deg egnet for jobben, men finner ikke aktive utlysninger? Har du ikke anledning til å søke på tidspunktet en stilling er lyst ut?

  Vi ønsker likevel å høre fra deg!

  Du kan når som helst sende oss en åpen søknad og din CV via vårt interesseregister.

  Husk å merke din åpne søknad med "menneskebasert innhenting"

 3. I ditt søknadsbrev ønsker vi at du redegjør for følgende:

  • Motivasjon for stillingen (Skrives på engelsk)

  • Egnethet for stillingen (Skrives på norsk)

   1. Hvem er du og hvorfor mener du at du kan passe til stillingen?
   2. Sett opp mot din erfaring, hva mener du er særlig relevant for stillingen?
   3. Utdyp din språkkompetanse

  NB! Søknadsbrevet skal totalt sett ikke overskride en A4 side.

Kvalifikasjoner og vilkår for opptak

 1. Følgende krav innfris for å bli vurdert som aktuell søker

  • høyere utdanning, minimum fullført bachelorgrad eller tilsvarende
  • to års relevant arbeidserfaring
  • svært gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper

  I tillegg er det ønskelig om du har

  • språkkompetanse
  • interesse og gode allmennkunnskaper om utenriks- og sikkerhetspolitikk
  • førerkort klasse B
 2. Personlig egnethet for en stilling i Etterretnings­tjenesten vil bli ilagt stor vekt.

  Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Du må ha holdninger og verdier som er forenlige med å jobbe i en hemmelig tjeneste.

  I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

  For de konkrete stillingene kreves i tillegg følgende egenskaper

  • gode kognitive evner og kunne tilegne seg ny informasjon og kunnskap raskt, og på kort tid kunne omsette dette i handling
  • ha en personlighet som ikke er til hinder for opplæring og yrkesutøvelse
  • ha høy grad av psykologisk modenhet og refleksjonsevne
  • være svært sosialt kompetent
  • kunne representere norske myndigheter utad på en god måte
 3. Etterretningstjenesten er en skjermet organisasjon som arbeider med nasjonal sikkerhet. Vi foretar derfor en grundig vurdering av våre søkere, som må oppfylle følgende vilkår for ansettelse

  • tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
  • kun inneha norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
  • inngå avtale om livsvarig taushetsplikt
  • inngå avtale om beordringsplikt

  Mer informasjon om vilkårene finner du her.

 4. Vis diskresjon, det kan hende du får jobben!

  Etterretningstjenesten har et behov for å skjerme våre ansatte. Av den grunn pålegges våre ansatte å utøve diskresjon om forholdet til tjenesten i samtaler med andre mennesker og i sosiale medier. Av samme grunn oppfordrer vi også de som søker på stillinger hos oss om å vise diskresjon rundt sin søknadsprosess.

Ofte stilte spørsmål om stillingene:

 1. Nei. Denne type krav ville ha hindret oss fra å ansette den brede kompetansen vi behøver. Vi er avhengig av faglig bredde fra en lang rekke sektorer. Hos oss finner du alt fra akademikere, språkkyndige, offiserer, HR, logistikkansatte, teknikere og spydspissen innen IT. Det viktigste du kan stille med, er relevant erfaring og høy faglig og personlig integritet. Å jobbe innenfor etterretning lærer du hos oss.

 2. Ja. Normalt arbeidssted vil være i Oslo, men ansatte må kunne påregne kortere eller lengre opphold i utlandet.

 3. Vi søker etter mennesker i alle livsfaser, og statens regler for arbeidslivet gjelder også denne stillingen. Vi forsøker å tilpasse den enkeltes arbeidssituasjon, og vil oppfordre gode kandidater til å søke uavhengig av familie eller andre forhold som påvirker hverdagen. Vi presiserer imidlertid at vi ser etter fleksible arbeidstakere, da jobben tidvis vil kreve fleksibilitet hva angår både arbeidstid og reiser.

 4. Ja. Våre ansatte har både ektefeller og barn som alle andre, og statens regler for arbeidslivet gjelder også denne stillingen. Vi forsøker å tilpasse og tilrettelegge for familiære forpliktelser, men påpeker at jobben til tider kan være både intensiv og uforutsigbar.

 5. Vi oppfordrer til full diskresjon når du søker stillingen. Dersom du ansettes vil du før oppstart få veiledning i hva du kan fortelle – og til hvem.

Har du flere spørsmål?

Vanlige spørsmål om Etterretningstjenesten og samfunnsoppdraget vårt.

Pil til høyre
TPC Kampanje 2020

Jobb og karriere i Etterretnings­tjenesten

Les mer om menneskene i organisasjonen og hva som kreves for å bli ansatt hos oss.

Pil til høyre
20220428th_ 25522

Om Etterretnings­tjenesten

Les mer om Etterretningstjenestens samfunnsoppdrag, historie og virke.

Pil til høyre
20220503th_ 23377