20220503th_ 22851

Hvor holder vi til?

Etterretningstjenesten er lokalisert flere steder i landet og har en rekke stasjoner som bidrar til innhenting og analyse av informasjon.

Hovedkvarter og etterretningsskole

Lutvann leir ligger mellom Trosterud og Lutvann øst i Oslo, og huser Etterretningstjenestens hovedkvarter og Etterretningsskolen.

Leiren ble opprinnelig bygget av tyske styrker under okkupasjonen i 1942, og ble overtatt av Milorg i forbindelse med frigjøringen i 1945.

Etterretningsskolen ivaretar utdanning tilpasset den enkeltes profesjon, forskning og utvikling innen etterretningsfaget og språk. Skolen tilbyr kurs og utdanning til både ansatte i Etterretningstjenesten, Forsvarets personell, samt relevant personell i den øvrige forsvars- og sikkerhetssektoren.

 

Stasjoner

Ulike informasjonskilder bidrar til å skape dypere situasjonsforståelse. Stasjonenes virksomhet rettes mot aktiviteter som vurderes som interessante for norske politiske og militære beslutningstakere til støtte for norsk sikkerhets-, utenriks- og forsvarspolitikk.

  1. Stasjonens fremste oppgave er å operere Globus-radarene, som kartlegger bevegelser i luftrommet over Barentshavet og våre øvrige interesseområder i nord. Radarene samler også inn informasjon om aktivitet i verdensrommet.

    GLOBUS-systemet er nå i gang med en modernisering og oppgradering.

  2. Stasjonen samler inn og analyserer informasjon fra utvalgte satellitter i verdensrommet.

  3. Lytte- og peilestasjon. Stasjonen har også ansvar for et administrasjons- og støtteelement på Høybuktmoen og en innsamlingsenhet på Viksjøfjell, begge i Sør-Varanger kommune.

  4. Stasjonen samler inn, analyserer og rapporterer maritim aktivitet i nordområdene. Stasjonen samarbeider tett med 333 skvadrons maritime overvåkningsfly.

  5. Innsamling mot utvalgte satellitter i verdensrommet.