Kaldglobe3

F O K U S

Hvert år gir Etterretningstjenesten ut sin ugraderte trusselvurdering Fokus.

Dette er en analyse av status og forventet utvikling innenfor temaer som tjenesten vurderer som særlig relevant for norsk sikkerhet og nasjonale interesser. Vårt mandat er trusselorientert, noe som betyr at vi ikke vurderer de positive sidene og mulighetene som foreligger i samarbeid med andre land. Målet med Fokus er snarere å bidra til en best mulig offentlig debatt om de trusselorienterte utviklings­trekkene vi mener er av betydning for Norge i året som kommer.

Rapporten er én av tre offentlige trussel- og risiko­vurderinger som utgis i første kvartal hvert år, hvor de øvrige utgis av Politiets sikkerhets­tjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhets­myndighet (NSM).

Årets Fokus er den trettende i rekken og ble publisert 13. februar 2023. Den er tilgjengelig som norsk-digital utgave, eller som PDF på norsk eller engelsk. Tidligere års publiseringer finner du i arkivet lenger ned på siden.  

Les Fokus digitalt
Les den norske versjonen av Fokus 2023 på nett her
Fokus som PDF
Last ned og les den norske versjonen av Fokus 2023 som PDF her
Fokus for utskrift
Last ned Fokus 2023 som høyoppløselig og utskriftsvennlig PDF her
Pil til høyre
Gå til engelsk utgave av Fokus
 

ARKIV


Fokus utgis hvert år som PDF, fra 2021 både i skjermvennlig og utskriftsvennlig versjon. I arkivet finner du tidligere utgivelser i norsk og engelsk utgave.