Fokus22_mockup

Fokus

Fokus er Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer for Norge.

Hvert år gir Etterretningstjenesten ut sin ugraderte trusselvurdering Fokus.

Dette er en analyse av status og forventet utvikling innenfor temaer som tjenesten vurderer som særlig relevant for norsk sikkerhet og nasjonale interesser. Vårt mandat er trusselorientert, noe som betyr at vi ikke vurderer de positive sidene og mulighetene som foreligger i samarbeid med andre land. Målet med Fokus er snarere å bidra til en best mulig offentlig debatt om de trusselorienterte utviklingstrekkene vi mener er av betydning for Norge i året som kommer.

Rapporten er én av tre offentlige trussel- og risikovurderinger som utgis i første kvartal hvert år, hvor de øvrige utgis av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Årets Fokus er den tolvte i rekken og ble publisert 11. februar 2022. Du kan laste ned rapporten på norsk eller engelsk her.

Fokus 2022
Last ned og les norsk versjon av Fokus
Focus 2022
Download and read English version of Focus