tpc_22

Talentprogram cyberoperasjoner

Søknadsportal 2024 åpner snart
Søknadsportalen for Talentprogram cyberoperasjoner 2024 åpner 15. desember. Følg med på denne siden for oppdaterte søknads- og programdetaljer.

Brenner du for IT og lar deg engasjere av digital sikkerhet?

Etterretningstjenestens oppgave er å innhente og bearbeide informasjon om fremmede stater og utenlandske aktører. Tjenesten skal bidra med å kartlegge og varsle om eventuelle trusler mot Norge og norske interesser i utlandet.

For å lykkes er vi avhengige av å hente inn informasjon fra internett eller datanettverk. Det gjør vi ved bruk av ulike metoder og teknikker. Blant disse metodene er offensive cyberoperasjoner og teknisk analyse av digitale trusler.

For å kunne gjennomføre slike operasjoner er vi avhengige av flinke folk som har god teknisk forståelse og en dyp interesse for faget. Vi søker deg som har potensial til å bli den aller beste innenfor fagfeltet, og vi ønsker å tilby talenter en jobb hos oss via vårt Talentprogram.

 1. Hvis en aktør truer Norges sikkerhet kan Etterretnings­tjenesten benytte offensive cyberoperasjoner for å innhente informasjon fra trussel­aktørens datanettverk. Informasjonen analyseres og omsettes til kunnskap som gir myndighetene våre et fortrinn når det tas beslutninger som angår rikets sikkerhet og innbyggernes trygghet.

 2. Etterretningstjenesten skal være i stand til å finne og følge trusselaktører i det digitale rom. Teknisk analyse gir oss forståelse for hvordan trusselaktøren gjennomfører sine cyberoperasjoner, og hva som er intensjonen med aktiviteten. På denne måten kan vi varsle om pågående eller planlagte cyberoperasjoner før de rammer Norge.

 3. Etterretningstjenestens Talentprogram cyberoperasjoner gir deg unik kompetanse innen digital sikkerhet. De som er kvalifisert til programmet vil gjennomgå et 20 ukers heltidskurs i offensive cyberoperasjoner og digitale trusler før de starter sin operative karriere i Etterretningstjenesten.

  Som deltager lærer du:

  • Offensive cyberoperasjoner mot nøye utvalgte mål
  • Reverse engineering for å finne sårbarheter
  • Programmering av trojanere eller «implants»
  • Etablere infrastruktur for kommunikasjon og kontroll av cyberoperasjonen
  • Forstå og anvende kryptografi i moderne informasjons- og kommunikasjonssystemer
  • Analyse av nettverkstrafikk og trusselaktører
 4. Vi kan tilby en unik kompetanse, tilrettelagt for en spennende og givende jobb som bidrar til nasjonal sikkerhet. Hos oss vil du arbeide med oppgaver og utfordringer du ikke finner noe annet sted i Norge.

  Etterretningstjenestens ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner og erfaring.

Kvalifikasjoner og vilkår for opptak

 1. Kandidater til Talentprogrammet  har gjerne en utdanning innen IT, men dette er ikke et krav. Det viktigste er at du som søker til programmet har en brennende lidenskap for IT-faget. 

  Vi ser etter deg som:

  • Liker å sette deg inn i hvordan teknologi egentlig fungerer
  • Har en sterk interesse for IT, informasjonssikkerhet eller kodeknekking
  • Aldri blir lei av å lære
  • Ønsker å jobbe med noe spennende og meningsfylt
  • Liker å jobbe i team og gjerne tar initiativ
  • Liker å løse krevende problemer, og får gåsehud når du lykkes
 2. Etterretningstjenesten er en skjermet organisasjon som arbeider med nasjonal sikkerhet. Som søker til programmet må du tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og kan ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelse.

  Mer informasjon om vilkårene finner du her

  Det stilles ikke krav om militær bakgrunn eller erfaring for å delta i dette programmet.

 3. Vis diskresjon, det kan hende du blir en del av teamet!

  Etterretningstjenesten har behov for å skjerme våre ansatte. Av den grunn pålegges våre ansatte å utøve diskresjon om forholdet til tjenesten i samtaler med andre mennesker og i sosiale medier. Av samme grunn oppfordrer vi også de som søker seg til Talentprogrammet om å vise diskresjon rundt sin søknadsprosess - det kan hende at nettopp du får en plass hos oss.

Møt noen av våre ansatte

For å ivareta Etterretningstjenestens eget personell er intervjuobjektene anonymisert.

«Håvard» - sårbarhetsforsker

– Jeg føler meg veldig heldig som får lov til å jobbe med det som er hobbyen min og kanskje min største lidenskap. 

«Håvard» er sårbarhetsforsker i Etterretningstjenesten. 

«Hedda» - nettverksanalytiker

– Jeg jobbet med IT-sikkerhet før, men fant ikke full mening med jobben. Da søkte jeg meg til Etterretningstjenesten. 

«Hedda» jobber som nettverksanalytiker i Etterretningstjenesten.

«Peter» - deltager på Talentprogrammet

– Alle her har liksom et eller annet til felles. Det er litt som å treffe gamle venner man ikke visste man hadde. 

«Peter» er deltager i Etterretningstjenestens Talentprogram cyberoperasjoner.

Ofte stilte spørsmål

 1. Nei. Det stilles ingen krav om militær bakgrunn eller erfaring for å delta. Dette gjelder også førstegangstjeneste. 

  De som blir tatt opp til programmet vil ansettes i en sivil stilling.

 2. Ja. Flere av våre deltakere har både ektefeller og barn. Talentprogrammet er intensivt, men tar samtidig hensyn til at deltakerne har familiære forpliktelser etter normal arbeidstid. Basert på faglig utgangspunkt må den enkelte beregne noe egenstudie utover programmets obligatoriske timer.

 3. Vi oppfordrer til diskresjon når du søker, og dersom du får en plass på Talentprogrammet. Før oppstart vil samtlige deltakere få veiledning i hva de kan fortelle – og til hvem.

 4. Modulene i Talentprogrammet omfatter de fleste aspektene ved en cyberoperasjon. Basert på prestasjoner, interesser og egnethet spesialiserer deltakerne seg enten på offensive cyberoperasjoner eller digitale trusler etter fullført program.

 5. Jobben gjøres i all hovedsak i Norge.

 6. Etterretningstjenesten er opptatt av å videreutdanne alle personellkategorier. Gjennom kurs eller nivåutdanning på høyskole/universitet sørger vi for at våre ansatte utvikles i takt med truslene og utfordringene vi står ovenfor. Det legges til rette for å gjennomføre deltidsstudier ved siden av jobb.

Søknadsportal 2024 åpner snart
Søknadsportalen for Talentprogram cyberoperasjoner 2024 åpner 15. desember. Følg med på denne siden for oppdaterte søknads- og programdetaljer.