Forside-doktrine-2000x1000

Etterretnings­doktrinen 2021

Forsvarets offisielle beskrivelse av etterretningens praksis og prinsipper i en helhetlig, norsk kontekst. Doktrinen er et felles faglig fundament for alt etterretningspersonell i Forsvaret.

Dette er den andre utgaven av Forsvarets etterretningsdoktrine. Den reflekterer utviklingen av etterretningsfaget i Forsvaret siden 2013, da den første etterretningsdoktrinen ble utgitt.

Doktrinen er et felles faglig fundament for alt etterretningspersonell i Forsvaret. Den omfatter den viktigste delen av det fagspesifikke begrepsapparatet som brukes innenfor etterretning, og skal derfor legges til grunn i all utdanning og profesjonsutvikling innenfor Forsvarets etterretningsvirksomhet. I tillegg er doktrinen skrevet for at alle brukere av etterretning skal få en bedre forståelse for hva etterretning er, og for ethvert forsvars- og samfunnsinteressert menneske.

Målet med doktrinen

Hovedformålene med etterretning er varsling og beslutningsstøtte. Etterretningsprodukter skal gi beslutningstakeren et fortrinn i sine beslutningsprosesser. For at etterretningsproduktene skal være både rettidige, pålitelige og relevante kreves det meget kompetent personell og gode styringsmekanismer i alle ledd av etterretningsorganisasjonene. Det kan være avgjørende for både statssikkerheten og menneskers liv at etterretningsorganisasjonene makter å levere etterretningsprodukter av høy kvalitet, med høy integritet og høy etisk standard. Et kjent, felles begrepsapparat og felles forståelse av etterretningsprosessene er avgjørende for å sikre denne kvaliteten. Denne doktrinen skal legge grunnlaget for nettopp dette.

Doktrinen er ment å veilede i hvordan etterretningspersonell skal tenke, ikke til å være en oppslagsbok i felt. Rådene og prosessene som beskrives i doktrinen, må fremdeles tilpasses de ulike etterretningsmiljøene. Doktrinen beskriver først og fremst faktorer som må vurderes og operasjonaliseres, og gir få fasitsvar.

Forsvarets etterretningsdoktrine skaper et felles begrepsapparat i
etterretningsmiljøet i Forsvaret og et felles grunnlag for hvordan
etterretningsarbeidet skal utføres.

Alle som ønsker økt innsikt i etterretning, oppfordres til å lese doktrinen for å bedre forstå etterretningsprofesjonen og etterretningsprodukter.

Forsvarets etterretningsdoktrine 2021
Les Forsvarets etterretningsdoktrine 2021.