Kontakt oss
Pressehenvendelser og spørsmål til etterretningsskolen.
Tilbakemeldinger
Har du innspill eller tilbakemeldinger til nettsidene våre?
Etterretningsbegreper
Lær begreper og definisjoner brukt innen etterretning.
E-forkortelser
Få oversikt over forkortelser brukt innen etterretning i Norge
Etterretningsdoktrinen 2021
Vil du lese mer om etterretning? Last ned Forsvarets offisielle etterretningsdoktrine.