20220503th_ 23318

Forkortelser

Her finner du en oversikt over forkortelser brukt i etterretningsvirksomhet av Norge og NATO

 1. ACH
  Analysis of competing
  hypotheses

  ACINT
  Acoustic intelligence /
  akustisk etterretning

  AII
  Area of intelligence interest /
  etterretningsmessig
  interesseområde

  AIR
  Area of intelligence
  responsibility /
  etterretningsmessig
  ansvarsområde

  AJP
  Allied joint publication

  AOO
  Area of operations /
  operasjonsområde

  BDA
  Battle damage
  assessment

  BEF 
  Bestemmelser for
  etterretning i Forsvaret

  CC
  Component commands

  CCIR
  Commanders critical
  information requirements

  CM        
  Collection management

  COMINT
  Communications intelligence / kommunikasjons­etterretning

  CR
  Collection requirement /
  innhentingsbehov

  CT
  Collection task /
  innhentingsoppdrag

 2. DOMEX
  Document and media
  exploitation

  EEF
  Enhetlig etterretningsmiljø
  i Forsvaret

  EEI
  Essential elements of
  information /
  essensielle informasjons-
  behov

  EK
  Elektronisk krigføring

  ELINT
  Electronic intelligence /
  elektronisk etterretning

  EOS-utvalget      
  Stortingets kontrollutvalg
  for etterretnings-,
  overvåkings- og
  sikkerhetstjeneste

  FD
  Forsvarsdepartementet

  FFOD
  Forsvarets fellesoperative doktrine

  FIS         
  Foreign instrumentation signals

  FOH      
  Forsvarets operative
  hovedkvarter

 3. GEOINT
  Geospatial intelligence /
  geografisk etterretning

  HQ        
  Headquarters / hovedkvarter

  HUMINT
  Human intelligence /
  menneskesbasert etterretning

  IBK
  Informasjonsbehovs­­-
  koordinator

  ICP
  Intelligence collection plan /
  innhentingsplan

  ICR        
  Information collection request (utgående uttrykk, se ISRR)

  IKT        
  Informasjons- og
  kommunikasjonsteknologi

  IHL
  Innhentingsleder

  IM         
  Information management

  IMINT   
  Imagery intelligence /
  bildeetterretning

  INTREP 
  Intelligence report /
  etterretningsrapport

  INTSUM
  Intelligence summary /
  etterretningsoppsummering

  IPOE      
  Intelligence preparations
  of the operating
  environment

  IR           
  Intelligence requirement /
  etterretningsbehov

  IRINT     
  Infrared intelligence /
  infrarød etterretning

  IRM       
  Intelligence requirements
  management

  IRM&CM
  Intelligence requirements
  management and collection management

  ISR      
  Intelligence, surveillance and reconnaissance

  ISRR     
  Intelligence, surveillance and reconnaissance request

 4. JD       
  Justis- og beredskapsdepartementet

  JFC      
  Joint force commander

  JIPOE   
  Joint intelligence preparations
  of the operating environment

  JISR     
  Joint intelligence, surveillance
  and reconnaissance

  LASINT 
  Laser intelligence / laseretterrening

  MASINT
  Measurement and signals
  intelligence / måle- og
  signaturetterretning

  METOC 
  Meteorologisk og oseanografisk (informasjon)

  NAC     
  North Atlantic Council

  NAI      
  Named area of interest

  NATO   
  North Atlantic
  Treaty Organisation

  NCSC   
  Nasjonalt cyber­sikkerhetssenter

  NETINT 
  Network intelligence /
  nettverksetterretning

  NIC      
  National intelligence cell

  NIST    
  National intelligence
  support team

  NSM
  Nasjonal
  sikkerhets­myndighet

 5. OE       
  Operating environment

  OPSEC  
  Operations security /
  operasjonssikkerhet

  OSINT  
  Open source intelligence /
  etterretning fra åpne kilder

  PIR        
  Prioritized intelligence
  requirement /
  prioritert etterretningsbehov

  POI        
  Point of interest

  POI        
  Person of interest

  POL       
  Pattern of life /
  normalsituasjon

  PST        
  Politiets sikkerhetstjeneste

  RADINT 
  Radar intelligence /
  radaretterretning

  RFI        
  Request for information

  RIP        
  Recognized intelligence picture

  SA          
  Situational awareness /
  situasjonsbevissthet

  SAT       
  Strukturerte
  analyseteknikker

  SHAPE   
  Supreme Headquarters
  Allied Powers Europe

  SIGINT  
  Signals intelligence /
  signaletterretninger

  SIR        
  Specified intelligence
  requirement /
  spesifiserte e-behov

  STANAG
  Standard NATO
  agreement

  SUPINTREP          
  Supplementary
  intelligence report

  TA          
  Tasking authority

  TAI        
  Target area of interest

  TQ         
  Tactical questioning /
  taktisk avhør

  ÅK         
  Åpne kilder 

Flere forkortelser
Se Forsvarets oversikt over militære forkortelser.
Etterretningsbegreper
Lær begreper og definisjoner innen etterretning.
Forsvarets etterretningsdoktrine 2021
Vil du lese mer om etterretning? Last ned forsvarets etterretningsdoktrine.