QFF-03b

Etterretnings­tjenestens merke

Etterretningstjenestens heraldiske våpenskjold består av to svarte ravner og en rose, plassert under den norske rikskronen på en forgylt bakgrunn.

Våpenskjoldets symboler er hentet fra gresk og norrøn mytologi og symboliserer verdier og egenskaper som tjenesten er stolt av å videreføre.

De to ravnene er hentet fra norrøn mytologi og representerer Odins to ravner – Hugin og Munin (de gammelnordiske navnene tilsvarte «Tanken» og «Minnet»). Hver morgen fløy de to ut i verden for å observere, og hver kveld kom de tilbake og satte seg til på Odins skuldre for å fortelle den mektige og kloke guden hva de hadde sett og hørt. Odin satte kunnskap svært høyt, og gjennom de to ravnene holdt han seg orientert om hva som foregikk ute i den store verden. Ravnene symboliserer vårt oppdrag om å innhente og omsette informasjon fra verden der ute til kunnskap for norske myndigheter.

Ravnene er plassert under den heraldiske rosen – sub rosa – som symboliserer taushetens rose. I romersk mytologi ga Amor en rose til Harpokrates, den hellenske taushetsguden, for å hindre ham i å fortelle om Venus' hemmeligheter. Siden har «under rosen» blitt forbundet med hemmelighold og konfidensialitet. Den har blant annet prydet tak i spisestuer og selskapslokaler for å minne gjestene på at det som ble sagt og diskutert under den, burde holdes konfidensielt. Rosen i merket vårt oppfordrer til taushet i vårt virke, hva gjelder kilder, metoder og forhold til andre land.

E-Tjenesten-våpen_stor

Etterretningstjenestens heraldiske merke.

Blasonering: i gull to sorte adosserte ravner og en rød rose med fem kronblad sentrert mellom dem.

Skjoldets bakgrunn og krone er fargelagt i heraldisk gul, som i heraldisk lære representerer ekte gull. Symbolsk er gull knyttet til lojalitet, mot, klarhet, håp, ekspertise og intellekt. Ikke minst er gull et varmt og energisk metall som knyttes til eksklusivitet og verdi – en assosiasjon til produktene vi utarbeider for norske myndigheter.

Våpenskjoldet ble gitt til tjenesten i 2003 da Forsvaret opprettet ny lederstruktur og vi endret navn fra Forsvarets etterretningstjeneste til Etterretningstjenesten. For oss som er ansatt i tjenesten, er det heraldiske merket en symboltung påminnelse om vårt daglige arbeid, vår historie og viktigheten av vårt virke. Vi bærer, behandler og representerer våpenet med respekt og stolthet.