Regulering og etikk

Norsk etterretningsvirksomhet skal bidra til gode beslutninger vedrørende Norges sikkerhet, interesser og suverenitet. 

I et åpent og fritt samfunn som det norske, kan forholdet mellom åpenhet og skjerming være en vanskelig balanse: Etterretningstjenesten må beskytte arbeidsmetoder og informasjon som vil trygge befolkningen, samtidig er vi er avhengige av tillit i befolkningen for å kunne utføre arbeidet og innhente slik informasjon.

Som følge av dette er Etterretningstjenesten underlagt en rekke lovverk, reguleringer og demokratisk kontroll for å sikre at vi opererer i tråd med verdisettet vi er satt til å beskytte.

Her kan du lese mer inngående rundt hvilken regulering og etikk Etterretningstjenesten er underlagt:

Kontroll og regulering av E-tjenesten

E-tjenesten virksomhet er underlagt demokratisk kontroll og følger e-lovens bestemmelser.

Pil til høyre
20220428th_ 25252

Etiske retningslinjer

E-tjenestens etiske retningslinjer er et av de viktigste dokumentene for våre ansatte.

Pil til høyre
20220428th_ 25449

Menneske­rettighets­instruks

Instruks om etterretningssamarbeid med stater hvor det foreligger risiko for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

Pil til høyre
Piggtråd
Er etterretningsvirksomhet lovlig?
Etterretningsvirksomhet er også underlagt internasjonale spilleregler. Her kan du lese mer om fagets legalitet og etikk.