Om etterretningsfaget

Hva er etterretning?

Vi mennesker har alltid jobbet med å finne ut av hva en motstander gjør, for å verne oss selv mot ukjente farer.

Pil til høyre
20220519th_ 26147_2
Etterretningsbegreper
Lær begreper og definisjoner innen etterretning.
E-forkortelser
Få oversikt over forkortelser brukt innen etterretning i Norge

Etterretning og sikkerhet i Norge

Etterretningstjenesten er Norges utenlandsetterretning. I tillegg har vi to nivåer til for å trygge Norge og landets ressurser.

Pil til høyre
QFF 08_merke

E-fagets legalitet og etikk

Også etterretningen har spilleregler.

Pil til høyre
20220428th_ 24964