spesialist_tekniker

Radartekniker John (40)

Hvorfor søkte du jobb hos oss?

Jeg hadde en deltidsjobb innen psykisk helsevern da jeg så en avisannonse med en stilling i Etterretningstjenesten som passet min utdanning innen elektronikk, så da søkte jeg.

Hvilken utdanning har du/utdanningssted?

Jeg gikk elektronikklinjen på videregående med ett års fordypning i radar, før to år på teknisk fagskole med ytterligere fordypning i elektronikk.

Hva liker du best med jobben?

Jobben gir meg høvelig frihet til å bestemme min egen arbeidshverdag, samtidig som det selvsagt er et ufravikelig krav om at radaren alltid skal være operativ. Radarer er komplekse systemer, så det er både en utfordrende og interessant oppgave å holde den gående. Det er veldig givende å se at mitt arbeid er direkte knyttet til at mine kollegaer i tjenesten kan levere gode etterretningsprodukter.

Hva skulle du ønske at du visste før du startet i jobben?

Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, men hvem gjør vel det når man er i begynnelsen av 20-årene? Litt greit var det forsåvidt at jeg ikke helt visste hvor langt nord jeg hadde søkt jobb. Men trives her, det gjør jeg, for jeg har vært her bortimot halvparten av livet!