20220428th_ 24264

HR-rådgiver Thomas (28)

Hvorfor søkte du jobb hos oss?

Jeg søkte til HR fordi jeg ønsket en samfunnsviktig jobb. Å få muligheten til å være med på å rekruttere til stillinger som bidrar til beskyttelsen av Norge, var veldig motiverende for meg.

Hvilken utdanning har du/utdanningssted?

Bakgrunnen min er en master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Norge og England.

Hva liker du best ved jobben?

Det jeg liker aller best med jobben, er det levende fagmiljøet vårt og de spennende menneskemøtene jeg får være en del av i hele prosessen knyttet til det å ansette noen hos oss. E- tjenesten er en kompetanseorganisasjon med fokus på utvikling av både arbeidsprosesser, teknologi og mennesker, og som ansatt i HR står man midt i dette utrolig spennende grensesnittet!

Hva skulle du ønske at du visste før du startet i jobben?

Det å starte som sivil i en militær organisasjon gir mye lærdom, knyttet til både organisasjon og fag. Ikke visste jeg at jeg med den største selvfølgelighet kom til å snakke i så mange trebokstavforkortelser! Når det er sagt, så er jeg overrasket over hvor mange likhetstrekk E-tjenesten har med en hvilken som helst annen organisasjon.