20220428th_ 23645

Etterretnings­analytiker Qasim (38)

Hvorfor søkte du jobb hos oss?

Jeg syntes fagområdet var spennende, og jeg har alltid vært en nysgjerrig type. For meg fremstod Etterretningstjenesten som en arbeidsplass der jeg ville være omgitt av folk som er flinke i jobben sin og som kan lære meg nye ting. I tillegg synes jeg det virket som Etterretningstjenesten er et sted hvor man både kan fordype seg i et fagfelt, ha en utvikling over tid og kunne gjøre forskjellige ting i løpet av et langt arbeidsliv.

Hvilken utdanning har du/utdanningssted?

Jeg har litt variert utdanning, siden det ikke har vært helt klart for meg hva jeg ville utdanne meg til. Jeg har tatt litt forskjellige fag, avhengig av hva som har interessert meg. Bachelorgraden er satt sammen av historie, psykologi og mediefag fra universiteter i både innland og utland.

Hva liker du best ved jobben?

Jeg synes det er veldig stimulerende å ha en jobb hvor jeg hele tiden utfordres, som gir meg stimulerende problemstillinger, og der svaret ikke nødvendigvis er rett frem. Jobben oppleves som viktig, og selv om hverdagen kan være rutinepreget av og til, så får jeg absolutt bidra inn når viktige oppdrag melder seg. Andre ganger går det fort i svingene, og da det er kort vei fra ord til handling. For meg er det også veldig attraktivt å vite at det er mulig for meg å bli værende lenge i Etterretningstjenesten, og at det er gode muligheter for å flytte seg rundt i organisasjonen.

Hva skulle du ønske at du visste før du startet i jobben?

Jeg skulle ønske jeg visste hvor attraktivt språkkompetanse er. Da hadde jeg nok lært meg litt flere språk før jeg søkte – det ville gitt meg enda flere muligheter internt!