0Y4A0676

Prosjektleder Nadia (30)

Hvorfor søkte du jobb hos oss?

Fordi Etterretningstjenesten virket som en spennende arbeidsplass, og fordi jeg ønsket meg en jobb der jeg kunne bidra med noe betydningsfullt. Jeg har jobbet i sivil sektor med IT siden jeg var ferdig utdannet, og da jeg så at E-tjenesten søkte en prosjektleder med min bakgrunn og kompetanse, grep jeg muligheten.

Hvilken utdanning har du/utdanningssted?

Jeg har en bachelorgrad i økonomi fra Norge og to mastergrader fra England og Frankrike. På den ene mastergraden spesialiserte jeg meg innenfor makroøkonomi og på den siste innen strategi og ledelse.

Hva liker du best ved jobben?

Det beste med jobben er menneskene. E-tjenesten gjør stort sett alt «in-house», og det betyr at vi som tjeneste må ha ansatte med mange ulike fagdisipliner for å få hjulene til å gå rundt. Som prosjektleder får jeg derfor muligheten til å jobbe med prosjekter og aktiviteter som krever at man stadig må sette seg inn i nye tema. Kompleksiteten i det vi driver med gjør også at man blir utfordret på en måte jeg kanskje ikke hadde sett for meg før jeg startet.

Hva skulle du ønske at du visste før du startet i jobben?

Det som kanskje var litt overraskende, er hvor mye våre problemstillinger likner på dem man finner i mange andre virksomheter, bortsett fra at vi må skjerme våre metoder, kilder og kapasiteter. Jeg tror at mange som er nysgjerrige på en jobb i Etterretningstjenesten, hadde hatt godt av å vite om alle de spennende arbeidsoppgavene vi har som ikke knytter seg direkte til det mange oppfatter at Etterretningstjenesten driver med.