20220428th_ 24016

Romsikkerhets­offiser Simen (47)

Hvorfor søkte du jobb hos oss?
Jeg søkte strengt tatt ikke jobb i Etterretningstjenesten, men ble med som «nissen på lasset» da Forsvarets avdeling for romvirksomhet ble overført fra Forsvarsstaben. Stillingen min er militær, og ble følgelig lyst ut i Forsvaret. Da jeg søkte stillingen var jeg klar over at enheten var planlagt overført til Etterretningstjenesten.

Hvilken utdanning har du/ utdanningssted?
Min bakgrunn er grunnleggende og videregående offisersutdanning. I tillegg er jeg utdannet siviløkonom og har en internasjonal MBA.

Hva liker du best ved jobben?
Jeg blir veldig motivert av å få være med på å arbeide med å sikre uavbrutt tilgang til viktig rominfrastruktur og -systemer. Oppgaven og formålet er fantastisk. Dette er «nybrottsarbeid» som innebærer at jobben ligger foran oss. Jeg liker at jeg og mine kolleger har stor grad av handlefrihet innenfor deler av jobben. Til sist må jeg nevne det er «krydder i tilværelsen» å være litt geek, særlig innenfor romvirksomheten. For eksempel er tallet 42 viktig og enhver referanse til Star Wars møtes med et anerkjennende nikk.  

Hva skulle du ønske at du visste før du startet i jobben?
Ikke noe spesielt jeg kan tenke på i farten. Er det viktig å vite absolutt alt før du setter i gang?