20220503th_ 23031

Siri Strand

Avdeling
Stilling
Doktorgradsstipendiat ved Senter for etterretningsstudier

Siri Strand er doktorgradsstipendiat ved Senter for etterretningsstudier og PhD-kandidat ved King’s College London.

Hun har tidligere jobbet som forsker ved Institutt for Forsvarsstudier/Forsvarets Høgskole og som vitenskapelig assistent ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Siri har fire års arbeidserfaring fra Utenriksdepartementet og internasjonal erfaring fra Hudson Institute’s Center for Political-Military Analysis i Washington D.C.

Hun har en mastergrad i etterretning og internasjonal sikkerhet fra King’s College London og en bachelorgrad i internasjonale studier fra Universitetet i Oslo.

  1. Siri Strand: «Strategisk kommunikasjon av cyberkapasiteter» i Håkon Bergsjø og Karsten Friis (red.): Digitalisering og internasjonal politikk. Oslo: Universitetsforlaget, 2022, s. 43-60.