Etterretnings­­skolen

Om Etterretnings­skolen

Etterretningsskolen tilbyr utdanning til ansatte i Etterretningstjenesten, Forsvaret og til andre statlige etater med behov for etterretningskunnskap.

Pil til høyre
20220503th_ 23166

Forskning og utvikling

Forsknings- og utviklingsarbeidet ved Etterretningsskolen ivaretas av Senter for etterretningsstudier.

Pil til høyre
20220503th_ 23212