20220503th_ 22970

Stig Stenslie

Avdeling
Etterretningsskolen
Stilling
Sjef for Senter for etterretningsstudier
Tittel
Forskningsdirektør

Stig Stenslie er forskningsdirektør og sjef for Senter for etterretningsstudier. Han er også forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og gjesteprofessor ved King’s College London.

Stig har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet i Forsvaret og ved Universitetet i Oslo, og har vært gjesteforsker ved King Abdulaziz Foundation for Research and Archives (Darah) i Riyadh, Saudi Arabia, Weatherhead East Asia Institute, Columbia University i New York, og East Asia Institute, National University of Singapore.

Han har publisert syv bøker – som har blitt oversatt til en rekke språk – og flere titalls artikler innenfor et bredt spekter av tema, som kongehuset i Saudi-Arabia, regimestabilitet og -endring i Midtøsten, Kinas tilbakekomst som stormakt, islamsk kunst og etterretning.

Stigs siste bok er Xi Jinping’s China: The Personal and the Political (Lynne Rienner, 2023).

Utvalgte publikasjoner

  • Stig Stenslie, Lars Haugom og Brigt Harr Vaage: «Introduction», i Stig Stenslie, Lars Haugom og Brigt Harr Vaage (red.): Intelligence Analysis in the Digital Age. Abingdon, Oxon: Routledge, 2021, s. 1–11.
    
  • Stig Stenslie: «The necessity of experts», i Stig Stenslie, Lars Haugom og Brigt Harr Vaage (eds): Intelligence Analysis in the Digital Age. Abingdon, Oxon: Routledge, 2021, s. 37–51.
    
  • Stig Stenslie: «Royal Succession in Saudi Arabia: The Rise of Muhammad bin Salman», i Mehran Kamrava (red.): Routledge Handbook of Persian Gulf Politics. London: Routledge, 2020, s. 357–365.
    
  • Stig Stenslie, Lars Haugom og Brigt Harr Vaage: «Innledning», i Stig Stenslie, Lars Haugom og Brigt Harr Vaage (red.): Etterretningsanalyse i den digitale tid: En innføring. Bergen: Fagbokforlaget, 2019, s. 19–31.
    
  • Stig Stenslie: «Å analysere med strukturerte analyseteknikker», i Stig Stenslie, Lars Haugom og Brigt Harr Vaage (red.): Etterretningsanalyse i den digitale tid: En innføring. Bergen: Fagbokforlaget, 2019, s. 65–83.
    
  • Stig Stenslie og Kjetil Selvik: «Elite Survival and the Arab Spring: The Cases of Tunisia and Egypt», i Fredrik Engelstad, Trygve Gulbrandsen, Marte Mangset og Mari Teigen (red.): Elites and People: Challenges to Democracy. Comparative Social Research, årgang 34, 2019, s. 17–34.
    
  • Ida Nicolaisen Almestad og Stig Stenslie: «Social Contract in the Al Sa‘ud Monarchy: From Subjects to Citizens?», i Nils A. Butenschøn og Roel Meijer (red.): Arab Citizenship in the New Political Era. Leiden: Brill, april 2017, s. 203–223.
    
  • Stig Stenslie og Chen Gang: «Xi Jinpings’s Grand Strategy: From Vision to Implementation», i Jo Inge Bekkevold og Robert Ross (red.): China in the Xi Jinping Era: Domestic Politics and Foreign Policy. Washington DC: Georgetown University Press, 2016, s. 117–136.