20220826th_ 26795

Håkon Riiber

Avdeling
Stilling
Doktorgradsstipendiat ved Senter for etterretningsstudier

Håkon Riiber er doktorgradsstipendiat ved Senter for etterretningsstudier og PhD-kandidat ved King`s College London. Hans forskning fokuserer på hvordan kinesiske og russiske etterretningstjenester innretter cyberoperasjoner for å fremme deres utenrikspolitiske målsettinger.

I tillegg til Befalsskole og Krigsskole har Riiber en Master in Intelligence and Security studies ved Brunel University i London og en Master in International Affairs ved King`s College i London.

Riiber er major og har tjenestegjort i Forsvaret siden 2005, herunder i internasjonale operasjoner.