20220503th_ 22866

Tore Pedersen

Avdeling
Etterretningsskolen
Stilling
Sjefsforsker ved Senter for etterretningsstudier

Tore Pedersen er sjefsforsker ved Senter for etterretningsstudier.

Hans tverrvitenskapelige forskning er innrettet mot studier av vurderinger og beslutninger som foretas på individ-, gruppe- og institusjonsnivå, hvor mulige psykologiske slutningsfeil (kognitive bias) i vurderinger og beslutninger er av særskilt interesse.

Han har doktorgrad i bedømmings- og beslutningspsykologi, med hovedvekten på eksperimentelle studier av psykologiske slutningsfeil (kognitive bias) i prediksjoner om fremtidige hendelser. Forskningen er i det vesentlige publisert i form av artikler i tverrvitenskapelige internasjonale tidsskrifter.

Tore har tidligere vært dekan ved Forsvarets etterretningshøgskole og forskningssjef ved Senter for etterretningsstudier, samt gjesteforsker ved Karlstads universitet og Universitetet i Oslo. Han er gjesteprofessor ved King’s College London, samt professor i psykologi ved Oslo Nye Høyskole.

Han har deltatt i Universitets- og høgskolerådets lederprogram for rektorer og dekaner, og har nasjonal akkreditering i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Videre har han akkreditering som militær etterretningsspesialist fra det norske Forsvaret og er medlem i det britiske Royal Society of Arts.

For tiden forsker han på kognitive aspekter innen etterretning og sikkerhet, samt psykologiske slutningsfeil i interaksjonen mellom mennesker og teknologi, herunder også ulike former for bias i algoritmer og kunstig intelligente systemer.

  1. Lars Haugom, Cato Yaakov Hemmingby og Tore Pedersen: «Analysing with artificial intelligence» i Stig Stenslie, Brigt Harr Vaage og Lars Haugom (red.): Intelligence Analysis in the Digital Age. London, Routledge, 2021, s. 68-84.

    Lars Haugom, Cato Yaakov Hemmingby og Tore Pedersen: «Å analysere med kunstig intelligens» i Stig Stenslie, Lars Haugom og Brigt Harr Vaage (red.): Etterretningsanalyse i den digitale tid. Oslo: Fagbokforlaget, 2019, s. 85-106.