20220503th_ 22918

Lars Haugom

Avdeling
Etterretningsskolen
Stilling
Seniorforsker ved Senter for etterretningsstudier

Lars Haugom er seniorforsker ved Senter for etterretningsstudier.

Han har bred akademisk bakgrunn som universitetslærer, analytiker og forsker, med erfaring fra stillinger ved Universitet i Oslo, Etterretningstjenesten og Institutt for forsvarsstudier (IFS).

Lars har publisert flere bøker og en rekke artikler innenfor temaer som etterretning, sivil-militære relasjoner, og tyrkisk utenrikspolitikk. Han har også forelest over disse temaene ved læresteder i Norge og utlandet.

Hans doktorgradsarbeid dreier seg om sivil-militære relasjoner i Tyrkia.

  • Stig Stenslie, Lars Haugom og Brigt Harr Vaage: «Introduction: An old activity in a new age» i Stig Stenslie, Lars Haugom og Brigt Harr Vaage (red.): Intelligence Analysis in the Digital Age. London: Routledge, 2021.
    
  • Lars Haugom, Cato Yaacov Hemmingby og Tore Pedersen: «Analysing with artificial intelligence» i Stig Stenslie, Lars Haugom og Brigt Harr Vaage (red.): Intelligence Analysis in the Digital Age. London: Routledge, 2021.
    
  • Lars Haugom: «Capturing the customer’s attention» i Stig Stenslie, Lars Haugom og Brigt Harr Vaage (red.): Intelligence Analysis in the Digtial Age. London: Routledge, 2021.
    
  • Lars Haugom: «Istanbul. Historisk verdensby. Ny storhetstid?» i Nils Butenschøn og Ranja Maktabi (red.): Brennpunkt Midtøsten. Byene som prisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2018.