20220616th_ 26245

Trygve Gulbrandsen

Avdeling
Stilling
Forsker i bistilling ved Senter for etterretningsstudier

Trygve Gulbrandsen er forsker i bistilling ved Senter for etterretningsstudier.

Han har doktorgrad (dr. philos.) i sosiologi fra Universitetet i Oslo på en avhandling om ansatte som medeiere i norsk arbeidsliv.

Trygve har vært Forsker I (Research Professor) ved Institutt for samfunnsforskning og professor II i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært utredningsleder i Forskningsavdelingen, Kultur- og vitenskapsdepartementet, utredningsleder i Arbeidsmiljøavdelingen i Kommunal- og arbeidsdepartementet, og spesialrådgiver og seniorrådgiver i Planleggingsavdelingen, Finansdepartementet. Han har også vært styremedlem i Research Committee no. 2 om politiske eliter i den internasjonale statsviterforeningen (IPSA).

Hans forskningsinteresser omfatter eierskap (ansatte som medeiere og familiebedrifter), frivillige organisasjoner, profesjoner, tillit, makt og eliter.

Trygve har publisert 7 bøker, som eneforfatter, medforfatter og medredaktør, bl.a. monografien Elites in an Egalitarian Society som i 2019 ble gitt ut på forlaget Palgrave Macmillan. Han har dessuten publisert et stort antall artikler og bokkapitler, særlig om eierskap og eliter, i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og forlag. Han har blant annet publisert artikler i European Sociological Review, European Societies, West-European Politics, Comparative Sociology, Historical Social Research og Journal of Corporate Finance.