20220616th_ 26299

Mike Goodman

Avdeling
Stilling
Forsker i bistilling ved Senter for etterretningsstudier

Michael Goodman er forsker i bistilling ved Senter for etterretningsstudier.

Han er professor i etterretning og internasjonale forhold, leder for Institutt for krigsstudier og dekan for forskningseffekt ved King’s College London. Han er også gjesteprofessor ved Sciences Po, Paris. Han har tilbrakt mange år utsendt til The Cabinet Office som offisiell historiker for Joint Intelligence Committee.

Mike har publisert en rekke bøker innen etterretningshistorie og vitenskapelig etterretning, samt artikler i ledende tidsskrifter.

Mike er serieredaktør for Intelligence, Surveillance, and Secret Warfare for Edinburgh University Press og Intelligence and Security for Hurst/Oxford University Press. Han er medlem av redaksjonene for Intelligence and National Security, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs, Journal of Intelligence History og Contemporary British History.