20220616th_ 26209

Huw Dylan

Avdeling
Stilling
Forsker i bistilling ved Senter for etterretningsstudier

Huw Dylan er forsker i bistilling ved Senter for etterretningsstudier.

Han foreleser i etterretningsstudier og internasjonale forhold ved Institutt for krigsstudier ved King’s College London. Huw er historiker innen britisk og amerikansk etterretning og sikkerhet, spesialisert på etterretningshistorien til Storbritannia og dets allierte under Den kalde krigen.

Huw har en BScEcon, MScEcon og en PhD. Han fokuserte i sin PhD på det britiske etterretningsmiljøets reorganisering etter Andre verdenskrig, og på opprettelsen av byrået (Joint Intelligence Bureau) som i årtier ledet britisk teknisk, økonomisk og topografisk etterretning.

Han tilsluttet seg Institutt for krigsstudier ved King’s College London i 2009. Ved King’s College London leder Huw mastergradsprogrammet i etterretning og internasjonale forhold.

Han bidrar bredt til etterretningsutdanning i Storbritannia og internasjonalt, og kommenterer jevnlig etterretning og sikkerhetspolitiske forhold i britisk media. 

Huw har publisert bredt innen etterretningshistorie. Hans første bok var Defense Intelligence for the War: Briatin’s Joint Intelligence Bureau, publisert ved Oxford University Press. Han seneste bok er The CIA and the Pursuit of Security, publisert ved Edinburgh University Press i 2022. For øvrig har han publisert forskningsartikler i blant annet War in History, Journal of Intelligence History og Journal of Strategic Studies.