20221018th_ 27689

Kristin Ven Bruusgaard

Avdeling
Etterretningsskolen
Stilling
Avdelingsdirektør
Tittel
Sjef for Etterretningsskolen

Kristin Ven Bruusgaard er Sjef for Etterretningsskolen. Hun har tidligere vært Postdoktor/Assistant Professor ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Postdoktor ved Center for International Security and Cooperation ved Stanford University, Stipendiat ved Institutt for Forsvarsstudier og Seniorrådgiver i Etterretningstjenesten. Hun har Ph.D. fra Kings College London og en M.A. i Security Studies fra Georgetown University, og har også gjennomført russisk A-kurs ved Etterretningsskolens forgjenger, den gang det het Forsvarets Skole i Etterretning og Sikkerhet.

Hennes forskning knytter seg til strategiske studier, kjernevåpenstrategi og doktrine, Russland og europeisk sikkerhet. Hun har publisert arbeider i en rekke ledende serier og tidsskrift, inkludert av Cambridge University Press, i Journal of Strategic Studies, Survival, Bulletin of Atomic Scientists, Texas National Security Review og War on the Rocks. Hun ble tildelt the Amos Perlmutter Award i 2020 for sin artikkel Russian Nuclear Strategy and Conventional Inferiority.

Kristin Ven Bruusgaard er også nestleder i Forsvarskommisjonen, som leverer sin anbefaling om norsk forsvars- og sikkerhetspolitisk innretning i et 10-20 års perspektiv i mai 2023.