20220921th_ 27368

Christina J. Brookes

Stilling
Doktorgradsstipendiat ved Senter for etterretningsstudier

Christina J. Brookes er doktorgradsstipendiat ved Senter for etterretningsstudier og PhD-kandidat ved King’s College London. Hun forsker på norsk etterretningsarkitektur og spesielt hvordan de nasjonale strukturene er tilpasset dagens utfordringer med en mer komplisert og omskiftelig trusselsituasjon.

Brookes har vært ansatt i Forsvaret siden 2001. Hun har lang erfaring som analytiker, og har de siste årene vært ansvarlig for Etterretningsskolens fordypningsemne i etterretning.

Hun er utdannet statsviter fra Storbritannia og har tidligere studert ved University of Edinburgh, University College London, og St. Antony’s College, University of Oxford.