Er du en menneskekjenner?

relasjonsbygger

Vi søker helt vanlige folk til helt uvanlige jobber! 

Rakk du ikke fristen?
Søknadsfristen på denne stillingen er utløpt, men vi hører gjerne fra deg. Du er velkommen til å legge igjen en åpen søknad hos oss. Dette gjør du ved å registrere din søknad og CV i vårt interesseregister. Presiser ved registrering at denne utlysningen ligger til grunn for at du melder din interesse.

Er du en menneskekjenner og dyktig relasjonsbygger? Da trenger vi kanskje nettopp deg.

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. En måte å gjøre det på er gjennom kontakt med mennesker. Hos oss vil du få en spennende og samfunnsviktig jobb hvor ditt bidrag utgjør en forskjell.

Som søker er du interessert i mennesker og er svært sosialt kompetent. Vi leter etter deg som evner å skape kontakt og utvikle relasjoner. Du har pågangsmot og god vurderingsevne, er ansvarsfull, tålmodig og kreativ. Du bryr deg om det som skjer utenfor landegrensene og synes det er spennende å møte folk med annen bakgrunn enn deg.

Det er hvem du er som person og ditt potensial som er avgjørende for oss. Du må være forberedt på at rekrutterings- og seleksjonsprosessen vil være grundig og kreve mye av deg som søker. Blir du valgt vil du få tilbud om fast stilling og betalt utdanning. Prøvetiden vil vare ut kursperioden, inntil ett år.

Normalt arbeidssted vil være i Oslo, men ansatte må påregne kortere eller lengre opphold i utlandet.

Søknadsfrist er 16. oktober 2022
 

I ditt søknadsbrev ønsker vi at du redegjør for følgende:

 • Motivasjon for stillingen

 • Egnethet for stillingen:

  • Hvem er du og hvorfor mener du at du kan passe til stillingen?

  • Sett opp mot din erfaring, hva mener du er særlig relevant for stillingen?

  • Utdyp din språkkompetanse

NB! Søknaden skal totalt sett ikke overskride en A4 side. Motivasjon skrives på engelsk, egnethet på norsk.
 

Vi tilbyr:

Som ansatt vil du bli en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner og vilkår

 1. Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

  • Høyere utdanning, minimum fullført bachelorgrad eller tilsvarende
  • To års relevant arbeidserfaring
  • Svært gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper

  I tillegg er det ønskelig om du har:

  • Språkkompetanse
  • Interesse og gode allmennkunnskaper om utenriks- og sikkerhetspolitikk
 2. Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

  Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Du må ha holdninger og verdier som er forenlige med å jobbe i en hemmelig tjeneste.

  I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

  For den konkrete stillingen kreves i tillegg følgende egenskaper:

  • Gode kognitive evner og kunne tilegne seg ny informasjon og kunnskap raskt, og på kort tid kunne omsette dette i handling
  • Ha en personlighet som ikke er til hinder for opplæring og yrkesutøvelse
  • Ha høy grad av psykologisk modenhet og refleksjonsevne
  • Være svært sosialt kompetent
  • Kunne representere norske myndigheter utad på en god måte
 3. Etterretningstjenesten er en skjermet organisasjon som arbeider med nasjonal sikkerhet. Vi foretar derfor en grundig vurdering av våre søkere, som må oppfylle følgende vilkår for ansettelse:

  • Tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
  • Kun inneha norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
  • Inngå avtale om livsvarig taushetsplikt
  • Inngå avtale om beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

  Du kan lese mer om vilkårene for ansettelse her.

 4. Vis diskresjon, det kan hende du får jobben!

  Etterretningstjenesten har et behov for å skjerme våre ansatte. Av den grunn pålegges våre ansatte å utøve diskresjon om forholdet til tjenesten i samtaler med andre mennesker og på sosiale medier. Av samme grunn oppfordrer vi også de som søker på stillinger hos oss om å vise diskresjon rundt sin søknadsprosess.

Om oss

Etterretningstjenesten er Norges nasjonale utenlands­etterretningstjeneste. Vi gir beslutningstakere støtte i saker som gjelder utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Pil til høyre
20220503th_ 23377

Mer om jobb og karriere

Les mer om menneskene i organisasjonen og hva som kreves for å bli ansatt hos oss.

Pil til høyre
20220428th_ 25522

Vanlige spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om tjenesten og vårt oppdrag.

Pil til høyre
TPC Kampanje 2020
Rakk du ikke fristen?
Søknadsfristen på denne stillingen er utløpt, men vi hører gjerne fra deg. Du er velkommen til å legge igjen en åpen søknad hos oss. Dette gjør du ved å registrere din søknad og CV i vårt interesseregister. Presiser ved registrering at denne utlysningen ligger til grunn for at du melder din interesse.